Bäst på fotboll eller film i 4K? Färghjulet avgör när BenQ W1700 möter TK800 i duell

Vilken bild gillar du bäst? Benqs ljusblå TK800 är optimerad för fotboll medan den mörkgrå W1700 ska vara bättre på film. Så vilken av dessa bilder hör till vilken projektor?
Vilken bild gillar du bäst? Benqs ljusblå TK800 är optimerad för fotboll medan den mörkgrå W1700 ska vara bättre på film. Så vilken av dessa bilder hör till vilken projektor?
Vilken bild gillar du bäst?

Två snarlika projektorer med olika karaktär. Men synar man specen är de lika som bär. Den ena är bättre på fotboll, den andra är bättre på film. Men resultaten lämpar sig knappast i rim, även om båda visar sig vara i bra trim.

Benq W1700 är en enkel och billig hemmabioprojektor med UHD-upplösning som optimerats för film.
Benq W1700 är en enkel och billig hemmabioprojektor med UHD-upplösning som optimerats för film.

BenQ W1700 och TK800 är trots olikheterna i namnet två mycket snarlika projektorer som lämpar sig väl i hemmabion. Det enda som skiljer dem på ytan är färgen i fronten. W1700 är mörkt grå medan TK800 är ljust blå.

Benq TK800 är en ljusstarkare och mer flexibel hemmabioprojektor med UHD-upplösning som optimerats för fotboll.
Benq TK800 är en ljusstarkare och mer flexibel hemmabioprojektor med UHD-upplösning som optimerats för fotboll.

Inte heller insidan skiljer dem så mycket åt. De har samma bildåtergivningsteknik, samma teknik för att nå 4K/UHD-upplösning och samma lampa. Men det finns en vital del som skiljer dem åt på insidan – färghjulet.

När bilden byggs upp av DMD-chippets speglar fås rätt färg genom att belysa det roterande färghjulets olikfärgade fält vid rätt tidpunkt. På så sätt byggs bilden upp i tre delar av dess tre grundfärger rött, grönt och blått.

Benq W1700 och TK800 har samma anslutningar på baksidan, vga och dubbla hdmi där endast den ena klarar 4K/UHD-upplöst material.
Benq W1700 och TK800 har samma anslutningar på baksidan, vga och dubbla hdmi där endast den ena klarar 4K/UHD-upplöst material.

Skillnaderna mellan BenQ W1700 och TK800 är att den grås färghjul enbart har färgade områden medan den blås färghjul även har vita partier inlagda. Det direkta resultatet av detta borde vara att den blå (TK800) blir en ljusstarkare projektor medan den grå (W1700) har bättre förutsättningar att återge fylliga färger. Åtminstone i teorin.

 

Ett färghjul med dessa färger ger DLP-projektorer som Benq W1700 egenskaper som liknar LCD-projektorer i färgsättningen trots att bilden byggs upp med en färg i taget.
Ett färghjul med dessa färger ger DLP-projektorer som Benq W1700 egenskaper som liknar LCD-projektorer i färgsättningen trots att bilden byggs upp med en färg i taget.
Ett färghjul med vita inslag ger möjlighet till högre ljusstyrka och används vanligtvis av presentationsprojektorer. Benq använder även denna teknik i TK800 tillsammans med en smart styrning för att optimera flera olika användningsområden inklusive fotboll och idrottssändningar.
Ett färghjul med vita inslag ger möjlighet till högre ljusstyrka och används vanligtvis av presentationsprojektorer. Benq använder även denna teknik i TK800 tillsammans med en smart styrning för att optimera flera olika användningsområden inklusive fotboll och idrottssändningar.

Men hur är det egentligen i praktiken? Vi testar.

På startlinjen – den blå mot den grå

Det är verkligen två mycket lika projektorer vi ställer upp jämte varandra, den grå och den blå. De har likadana fjärrkontroller och kan båda styras från en av dem. De har samma optik av det lite enklare slaget med 1,2x zoom och ett ganska känsligt skärpereglage. Relativt bra vidvinkel gör det möjligt att nå en 2 meter bred bild på 3 meters avstånd och det är enkelt att komma igång med dem båda.

Första gången får du fram en meny där du får välja språk, inklusive svenska, ingång och projektorns placering, sedan är det klart att titta. Men i detta läge framstår de tvås olika styrkor ganska oklart. Vi når inte de angivna ljusstyrkorna på 3 000 respektive 2 200 lumen, den grå förefaller vara lika ljusstark som den blå. Istället lyser andra skillnader olika tydligt mellan de två, fast inte riktigt som förväntat.

Fördomar kommer på skam

Mina förväntningar om att den blå skulle ge en ljusstarkare bild på bekostnad av färgåtergivning och svärta visar sig vara direkt felaktig. Det är tvärt om så att den blå snarare har en djupare svärta, bättre ljusstyrka på toppen och lite klatschigare, men framförallt lite mörkare färger.

[AdsWithin]Vi byter bildläge till Cinema och ser hur bilderna jämnar ut sig och blir allt mer lika. Den blå är förvånande nog fortfarande den som ger djupast svärta och mest färg, men nu är det den grå som står för det ljusaste ljusa i bild. Omvända världen?

Vi kollar igenom de övriga bildlägena också och kan bara konstatera att den blå drar det längsta strået i de flesta bildlägena och verkar vara bäst optimerad i grundinställningarna. Det är egentligen bara i Cinema-läget som den grå lever upp och ger bäst bild.

Vilken bild gillar du bäst? Benqs ljusblå TK800 är optimerad för fotboll medan den mörkgrå W1700 ska vara bättre på film. Så vilken av dessa bilder hör till vilken projektor?
Benqs ljusblå TK800 är optimerad för fotboll medan den mörkgrå W1700 ska vara bättre på film. Så vilken av dessa bilder hör till vilken projektor?

Så här långt verkar det ju som att Benq lyckats trolla med färghjulet och gett den blå superkrafter. Men när vi plockar fram mätinstrumenten och granskar de olika bildlägena blir saken en annan.

Jo, den blå kan fortfarande ge en färgrikare bild med högre ljusstyrka och bättre kontrast, men den klatschigare bilden har även ett pris i form av inkorrekt återgivning. Men det handlar också om inställningar och inställningsmöjligheter.

Inställningsmöjligheter

Ett föredöme – Benq:s bakgrundsbelysta fjärrkontroll är både tydlig, praktisk och lättanvänd.
Ett föredöme – Benq:s bakgrundsbelysta fjärrkontroll är både tydlig, praktisk och lättanvänd.

När man tittar på de tvås bilder jämte varandra utan att justera bilden är det den blås bild som drar blicken till sig. Men efter ett tag ser man lite fler nyansskillnader i den grås bild som även känns lite mer naturlig. Den blås färger är lite väl mörka och fylliga ibland. Se jämförelsebilden ovan. Bilden till vänster är från den grå W1700 och till höger den blå TK800.

Men bildernas inställning är förstås något som kan justeras, och här hittar vi nästa skillnad mellan de två projektorerna – inställningsmöjligheterna.

Båda har egentligen mycket goda möjligheter att justera såväl färg och ljusåtergivning, men W1700, den grå cineasten, har trots allt några fler ess i rockärmen i form av förfinade inställningsmöjligheter för bland annat hudtonsjustering, färgförbättring och rörelseberoende kantförstärkning.

W1700 har några förfinade inställningsmöjligheter som TK800 saknar som dessa för hudtonsjustering, färgförbättring och rörelseberoende kantförstärkning.
W1700 har några förfinade inställningsmöjligheter som TK800 saknar som dessa för hudtonsjustering, färgförbättring och rörelseberoende kantförstärkning.

Men den största skillnaden är att den grå låter sig finjusteras till en mer korrekt bild.

Ljustryck och kontrast

När det gäller ljustryck står det klart att det är den blå som tar hem segern. Inte så konstigt egentligen i och med att den kan använda samma teknik som LG:s OLED-teknik RGBW, det vill säga att höja ljusstyrkan genom att lysa vitt.

Benq TK800 ger en ganska korrekt återgivning av ljus i Cinema-läget efter justering.
Benq TK800 ger en ganska korrekt återgivning av ljus i Cinema-läget efter justering.
Benq W1700 ger en korrekt och passande återgivning av ljus i Cinema-läget som lämpar sig bra för ett vardagsrum.
Benq W1700 ger en korrekt och passande återgivning av ljus i Cinema-läget som lämpar sig bra för ett vardagsrum.

Lite förvånande är det därför att se att det även är TK800 som står för den djupaste svärtan och att det inte är några större skillnader i kontrast. Vi mäter kontrastvärden på upp till 2800:1 i den blåas Sport-läge och 2 500:1 i bildläget Football. I det lite mer nyanserade Cinema-läget stannar dock kontrasten kring 600:1 och det är ganska precis vad W1700 presterar i sitt Cinema-läge.

Fast även den grå kan briljera och nå en kontrast på hela 2 100:1 i sitt bildläge Bright. I läget Sport når W1700 till och med 3 000:1, men då är bilden inte rolig att titta på och lämpar sig kanske mer för Powerpoint-presentationer i lysrörsbelysning.

Ljusåtergivning i Benq TK800:s fotbollsläge är långt ifrån korrekt, men lyfter fram det som visas på plan.
Ljusåtergivning i Benq TK800:s fotbollsläge är långt ifrån korrekt, men lyfter fram det som visas på plan.
I bildförvalsläget Sport blir W1700 betydligt mycket mer ljusstark, men det sker på bekostnad av såväl ljusåtergivning, gråskala och färger.
I bildförvalsläget Sport blir W1700 betydligt mycket mer ljusstark, men det sker på bekostnad av såväl ljusåtergivning, gråskala och färger.

Bildkvalitet och färger

Varken den blå eller den grå ger korrekta färger direkt ur kartong, men när det gäller film är det den grås Cinema-läge som står ut som det mest korrekta och behagliga att titta på i längden.

Gråskala i Benq TK800 i D65-kalibrerat Cinema-läge ger dessvärre en bild som har en svagt grön ton när det blir färg i bild.
Gråskala i Benq TK800 i D65-kalibrerat Cinema-läge ger dessvärre en bild som har en svagt grön ton när det blir färg i bild.
Redan ur kartong är Benq W1700 riktigt bra inställd i Cinema-läget och när den D65-kalibrerats fås en bild i klass med betydligt dyrare projektorer.
Redan ur kartong är Benq W1700 riktigt bra inställd i Cinema-läget och när den D65-kalibrerats fås en bild i klass med betydligt dyrare projektorer.

När vi finjusterat cinema-lägena och D65-kalibrerat de två är det helt klart den grå som sticker ut och ger bäst bild. Den blå har kvar något av en grön hinna över bilden som stör när man jämför dem sida vid sida, och detta gröna går inte riktigt att justera bort på ett enkelt sätt utan att förstöra andra önskvärda egenskaper.

Nej, grått blir det inte med Benq TK800:s fotbollsläge, men en fotbollsfest i stor bild är ju allt annat än grå.
Nej, grått blir det inte med Benq TK800:s fotbollsläge, men en fotbollsfest i stor bild är ju allt annat än grå.
Benq W1700 i Sport-läge blir både ljusstark och får en rejält förhöjd kontrast, men då lämpar sig bilden bäst för Powerpoint-presentationer i lysrörsbelysning.
Benq W1700 i Sport-läge blir både ljusstark och får en rejält förhöjd kontrast vilket också kan fungera för en fotbollsmatch i dagsljus, men i filmsammanhang lämpar sig bilden bäst för Powerpoint-presentationer i lysrörsbelysning.

Den som vill se färgsvallande publikhav och riktigt gröna fotbollsplaner gör dock bättre i att använda den blås bildläge Football. Där har Benq verkligen lyckats bra med att ge en riktigt trevlig och förhållandevis naturlig bild. Tycker du att den är för gräll går det fint att justera ner färgmättnaden och här är det enklare att bli av med den gröna hinnan genom att ändra färgtonen ett par snäpp mot rött.

Den blås justerade fotbollsläge fungerar sedan utmärkt för sportsändningar i belysta lokaler och det är först när man mörklägger och sätter på en film som felen visar sig i form av varierande färgbalanser och ojämna nivåskillnader på genomlysningen.

Benq TK800 överkompenserar för sina vita fält genom att överdriva och återge färger lite för mörkt och fylligt.
Benq TK800 överkompenserar för sina vita fält genom att överdriva och återge färger lite för mörkt och fylligt.
Även färgåtergivningen är riktigt skaplig i Benq W1700:s Cinema-läge. Inte perfekt, men ganska nära idealet som här är hdtv-färgrymden Rec.709.
Även färgåtergivningen är riktigt skaplig i Benq W1700:s Cinema-läge. Inte perfekt, men ganska nära idealet som här är hdtv-färgrymden Rec.709.

Ökad detaljrikedom med fusk?

Vi har sett det förut på exempelvis Optomas olika 4K/UHD-projektorer med DLP-teknik. De ”fuskar” med upplösningen genom att använda pixelshift-teknik där samma pixel används två gånger, fast med en viss förskjutning. På så sätt skapas en UHD-bild med 8 miljoner pixlar trots att bildmotorn bara har 4 miljoner unika pixlar.

Benq beskriver sin 4K XPR pixelshift-teknik. Bildkälla: Benq.
Benq beskriver sin 4K XPR pixelshift-teknik. Bildkälla: Benq.

Benq har tagit tekniken ytterligare ett steg och låter en bildmotor med full hd-upplösning, alltså 2 miljoner pixlar, återge UHD-bilden med 8 miljoner pixlar. Det innebär förstås att varje pixel måste förflyttas och återges fyra gånger för att nå UHD-upplösning.

Benqs teknik för detta kallas 4-vägs XPR pixelshift-teknik där man kombinerar DMD-chipets möjlighet att vinkla sina fyra miljoner speglar med bildbehandling.

Resultatet? Jo visst blir det 8 miljoner bildpunkter, det vill säga UHD-upplösning på 3 840 x 2 160 pixlar, alltså fyra gånger full hd a 1 920 x 1 080. Men de konstruerade bildpunkterna är inte speciellt skarpt återgivna i sig och går man nära kan man se att pixlarna rör sig vilket även ger en viss orolighet i detaljerna även på lite längre håll.

[AdsWithin]Man kan förstås misstänka att även optiken påverkar detaljåtergivningen, men oavsett vad som gör vad är det skillnad på denna konstruerade höga upplösning och en bild från en äkta 4K/UHD-projektor.

Med vanligt hd-material finns ju inte den här sista detaljskärpan i bilden och då gör det så klart inte någon större skillnad. Då kan den videouppskalning som sker ge ett lyft även med dessa båda projektorer. Men ska du se på UHD-material i bästa kvalitet lyckas inte vare sig den blå eller den grå att göra det full rättvisa.

Skärpa, rörelseflyt och regnbågseffekter

Med en panel som kan återge högre upplösning finns det även lite marginal att ta av om man vill kantskärpa bilden för att lura ögat att se den som krispigare och skarpare. Benq har från början satt skärpereglaget ganska högt, och i detta fall kan det vara motiverat att tillåta sig lite mer skärpning än normalt, men kanske inte fullt så mycket som Benq föreslår.

[AdsWithin]Det finns ingen bildbearbetning som jämnar ut rörelser och både den grå och den blå klarar sig ganska bra ändå med såväl 24p-film som strömmat i 50p och 60p.

Kombinationen av DLP-teknikens sätt att arbeta och pixelshift-tekniken ger dock en lätt orolig bild där regnbågseffekterna är svåra att dölja. Detta visar sig tydligare med den blå vars färghjul även har vita fält. Skillnaden är dock inte påtaglig, men ser man regnbågseffekterna så syns de trots allt tydligare med den blå än med den grå.

UHD, 3D eller HDR

Båda projektorerna har 3D-läge där de kan visa 3D-bild (kräver dock extra utrustning för att synka med 3D-glasögon) och HDR-bild.

HDR-stödet är HDR10, men Benq har även lagt till en egen HDR-behandling kallad ”Auto HDR Color Rendition and Cinema-Optimized technology” som kan förbättra även icke HDR-material och framhäva detaljerna i låg och högdagrar lite ytterligare.

Men du kan inte använda exempelvis 3D och UHD-upplösning samtidigt. Tekniken som sköter det hela kan bara göra en sak åt gången, så det är antingen eller som gäller.

Nej, ska du sätta på 3D tappar du möjligheten att visa UHD-bild. Det är nämligen samma teknik som används för att återge UHD-upplösning och 3D-material.
Nej, ska du sätta på 3D tappar du möjligheten att visa UHD-bild. Det är nämligen samma teknik som används för att återge UHD-upplösning och 3D-material.

Slutsatser

Benq har på sätt och vis lyckats med att ge både W1700 och TK800 superkrafter genom att använda gammal teknik på nya sätt. TK800 har dessutom fått ännu fler skills genom smart styrning av det flexiblare färghjulet. Men det har sitt pris i form av bildkvalitet och framförallt i TK800:s fall, i korrekt bildåtergivning.

W1700 är på så sätt en justare projektor som också kan ställas att överdriva bilden, men som även kan ge en betydligt mer äkta, behaglig och genuin bild när den inte överdrivs.

Samtidigt är det två ganska enkla full hd-projektorer med konstgjord UHD-upplösning och enoptik som inte riktigt mäktar med att göra det finaste materialet full rättvisa ens om bildinställningarna är de bästa.

Det är dock båda två bra som vardagsrumsprojektorer, där den blå är bättre på fotboll medan den grå är bättre på film. Men i hemmabiogrottan där kraven på djup svärta, hög skärpa och korrekt bild är större hör nog inte någon av dem hemma.

Fakta Benq TK800/W1700

Benq W1700 är en enkel och billig hemmabioprojektor med UHD-upplösning som optimerats för film.
Benq W1700 är en enkel och billig hemmabioprojektor med UHD-upplösning som optimerats för film

Bildmotor: 0,47-tums DMD DLP
Upplösning: 4K2K med fyrvägs XPR via 1 920 x 1 080
Anslutningar: 1x hdmi 2.0, 1x hdmi 1.4, vga, audio in/ut och usb
Ljud: 1x 5 watt
Zoom: 1,2x
Kastavstånd: 1:1,47 – 1,76
Bildbredd på 3 m avstånd: 1,7 – 2,0 m
Avstånd för 2 m bred bild: 2,9 – 3,5 m
Angiven ljusstyrka: 3 000/2 200 ANSI Lumen
Uppmätt Ljusstyrka: 1200/900 Lumen
Angiven kontrast: 10 000:1
Uppmätt maxkontrast: 2 800:1/3000:1

Benq TK800 är en ljusstarkare och mer flexibel hemmabioprojektor med UHD-upplösning som optimerats för fotboll.
Benq TK800 är en ljusstarkare och mer flexibel hemmabioprojektor med UHD-upplösning som optimerats för fotboll.

Uppmätt ANSI-kontrast: 850/750:1
Angiven ljudnivå (eko): 33 (29) dB
Uppmätt ljudnivå (eko): 37 (37) dB
Uppmätt effekt normal (eko): 234 (230) watt
Lampa, effekt: Philips UHP, 240 watt
HDR: HDR10
Lampans livslängd (eko): 4 000 (10 000) h
Mått: 353 x 272 x 135 mm
Vikt: 4,2 kg
Pris: från 13 500 kr
Mer info: benq.se

Fotnot: Denna artikel är även publicerad i Hemmabiotidningen nr 8, 2018.

 

Författare: Petter Hammarbäck

Petter Hammarbäck har testat produkter och skrivit recensioner i en mängd svenska specialtidningar och magazin som Hemmabiotidningen, Hifi & Musik, FOTO, Ljud & Bild, Din Teknik, DigitalStuff, Popular Science, DatorMagazine, MikroDatorn, Mobil, PC Hemma, PC+, PC Format, PC Extra, BIT, Allt om MC, MC Nytt, Du&Datorn, Lokaltidningen Alvesta, Proffset, Ratten, Sjätte Sinnet, effektiv kommunikation, Office magazine med flera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.