Snabbast WiFi med bäst räckvidd – Ubiquiti Unifi vs Orbi WiFi 6 Mesh System

Snabbt och pålitligast WiFi? Det finns mycket att tjäna på att se till vad som är rätt för dig.

Snabbt och pålitligt WiFi är numera a och o för de flesta. Så vilket system är snabbast och bäst? Här jämförs två smarta system av senaste snitt med helt olika tänk bakom. För även om snabbhet är det som efterfrågas finns det fler faktorer att ta hänsyn till. Det finns därför mycket att tjäna på att välja det som är rätt för dig, vilket inte behöver vara detsamma som är rätt för mig.

WiFi-tekniken blir bara snabbare och snabbare, ändå känns det som att det bara går långsammare och långsammare. Varför?

En anledning till att det upplevs gå långsammare är det ökade användandet som hänger samman med våra beteenden. Det krävs helt enkelt allt högre prestanda bara för att kunna hänga med. Men det är också skillnad på vad som gör skillnad. Ökad prestanda i en ände kan faktiskt även innebära sänkt prestanda i en annan!

Nya tekniska landvinningar tillkommer med jämna mellanrum, teknik som höjer prestandan och ökar räckvidden som till exempel Mesh-tekniken och nu senast ett nytt frekvensområde på 6 MHz-bandet som ska medge ännu högre hastigheter. Men även de har ett pris.

Två steg framåt och ett steg tillbaka

Hemma hos mig har ett antal WiFi-routrar avverkats under årens lopp för att svara upp till vår familjs behov. Jag kan väl inte direkt påstå att router-bytena haft några större långsiktiga effekter. Tillfälliga uppgångar och rejält ökade prestanda när man mäter överföringshastigheten i enskilda punkter – jo absolut, men när familjens samlade användning av sociala medier, strömmande underhållning och övrigt strösurfande sker mer eller mindre samtidigt går det bitvis ganska segt.

Lägg till detta en ökande mängd appar som dessutom uppdaterar sig själva regelbundet. Det har alltså även tillförts en betydande trafik i bakgrunden som vi själva inte är så delaktiga i. Och så förstås ett ökat antal prylar som kopplas upp trådlöst.

Svårt att veta vad som gör vad?

I vårt hem och framförallt i vår hemmabio har jag försökt, så långt det är möjligt, nätverksansluta enheter med kabel för att slippa vara beroende av och belasta det trådlösa nätverket med tung underhållningstrafik. Därför hade åtminstone jag illusionen av att vårt trådlösa nätverk bara användes för lättare trafik och att antalet prylar som faktiskt använde WiFi-nätet samtidigt var ganska begränsad. Men jag hade fel.

I takt med att WiFi-routrarna utvecklats och blivit allt mer avancerade bjuder de även på allt fler tjänster och möjligheter att övervaka, styra och påverka det trådlösa nätverket.

Det var så jag upptäckte problemen i vårt trådlösa nätverk och hur många WiFi-enheter som faktiskt använde nätet, samtidigt. Min äldre WiFi-router kunde dock bara visa antalet anslutna, inte trafiken de orsakar, men det kan de nyare och lite mer avancerade.

Tre saker att beakta

Jag har tidigare trott att WiFi-prestanda egentligen bara handlat om högsta möjliga överföringskapacitet. Räckvidd har då främst varit en fråga om signalstyrka och placering medan antalet klienter varit relativt oväsentligt i sig och att det bara varit deras samlade förbrukning som påverkat. Rätt eller fel, det beror förstås på situationen, läget och antalet. Men man kan även bena upp det så här:

  1. Högre överföringskapacitet påverkar även räckvidden. Hög överföringskapacitet använder bredare frekvensband och högre frekvenser vilket kan minska räckvidden. Det kan vara en ickefråga för många om ytan som ska täckas är liten, men kan ha stor betydelse i en villa eller lite större lägenhet.
  2. I ett lite större hus med utomhusområden som också ska täckas är räckvidden oftast ett mycket större problem än överföringskapaciteten. Det räcker förvisso med tillräcklig räckvidd, men när räckvidden krymper som en bieffekt av andra tekniska framsteg blir det förr eller senare ett växande problem.
  3. Antalet anslutna enheter har en benägenhet att bli mångdubbelt fler. Tänk mobiltelefoner, surfplattor, smart hem-utrustning, kameror, musikspelare, mediespelare, hemmabioutrustning… Med fler enheter som ska dela på kapaciteten minskar förstås prestandan för varje individuell enhet, men fler samtidiga enheter ställer även större krav på routerns och nätverkets förmåga att hantera alla parallella, trådlösa enheter och dataströmmar.

Det krävs även datorkraft

Den negativa påverkan högre kapacitet kan ha på räckvidden kan kompenseras med nya lösningar som till exempel Mesh-teknik. Men ett mer avancerat och anpassningsbart distributionssystem kräver ju också datorkraft och kan därmed bli ytterligare en begränsning i hur många klienter ett WiFi-system klarar samtidigt utan att prestandan dyker.

[AdsWithin]För att bjuda på en hög överföringskapacitet, ge bra räckvidd och framförallt försörja flera samtidiga klienter krävs också en viss dos datorkraft som kan fördela resurserna på bästa möjliga sätt. Och detta är något som kan skilja rejält mellan billiga och dyra WiFi-routrar. Så vikten av datorkraft ökar definitivt i takt med ny teknik. Men hur mycket påverkar dessa delar var för sig?

Det är förstås svårt att säga exakt vilken funktion som orsakar eller beror på vad. Men man kan i alla fall få en viss uppfattning genom att jämföra olika system.

Här tar vi tempen på två ganska olika utmanare som båda kan erbjuda ökad prestanda, längre räckvidd och högre kapacitet, och jämför det med ett betydligt mycket enklare WiFi-system. Och skillnaden är verkligen som natt och dag!

Ubiquiti Unifi AP AC LR

Företaget med det lite svåruttalade namnet har blivit ett begrepp bland företag och mer avancerade användare som söker nätverksteknik med det lilla extra. UniFi är namnet på prylarna som finns i en mängd olika utföranden. Prisbilden är knappast i nivå med enklare hemanpassade produkter, men inte heller på den nivå där namnkunniga företagsgrejer som bara ska fungera brukar ligga.

Unifi-sortimentet innefattar det mesta inom nätverk, även övervakningskameror, och accesspunkterna, det vill säga de enheter som sänder ut WiFi-nätet, finns i en mängd olika versioner och varianter för privat och professionellt bruk.

Unifi AP AC LR är en WiFi-enhet som matas med en nätverkskabel och kan ge mycket snabb WiFi över ett begränsat område.
Unifi AP AC LR är en WiFi-enhet som matas med en nätverkskabel och kan ge mycket snabb WiFi över ett begränsat område.

Gemensamt för Unifi AP (Access Point), som namnet är på de trådlösa enheterna, är att de strömförsörjs via nätverkskabeln – PoE (Power over Ethernet) samt att de kräver en separat router som försörjer dem med trådat nätverk.

Med Ubiquitis egna routrar och switchar får man som regel strömförsörjningen via PoE inbyggd. Men man kan även använda medföljande injektorer, det vill säga strömförsörjningsenheter som man ansluter mellan nätverkskablarna till enheten. På så sätt kan man strömförsörja en Unifi AP även när en router eller switch inte erbjuder PoE.

En annan fördel med detta är att man även kan välja i vilken ände på nätverkskabeln man vill ansluta injektorn, och att man även får möjlighet att använda injektorn för att skarva nätverkskabeln.

Unifis AP-enheter strömförsörjs via nätverkskabeln. Om inte routern eller en nätverksväxel klarar att leverera Power over Ethernet kan man använda en sån här injektor med en inkommande och en utgående nätverksanslutning för att strömförsörja enheter med PoE.
Unifis AP-enheter strömförsörjs via nätverkskabeln. Om inte routern eller en nätverksväxel klarar att leverera Power over Ethernet kan man använda en sån här injektor med en inkommande och en utgående nätverksanslutning för att strömförsörja enheter med PoE.

Unifi AP i teorin

Unifi AP AC LR är alltså en accesspunkt (AP) med 2,4 och 5 GHz (802.11ac) och en total överföringskapacitet på upp till 1 317 Mbit/s. Tillägget LR står för Long Range och innebär extra bra räckvidd med hjälp av utökad antennteknik. Enligt Ubiquiti handlar det om en förlängning på upp till 50 % jämfört med motsvarande modeller utan LR.

Även om Unifi AP kan agera självständigt med hjälp av valfri router måste det till några grundläggande inställningar som att bestämma SSID (nätverksnamn) och krypteringsnyckel (lösenord) för att släppa in WiFi-enheterna i nätverket. Här har Ubiquiti tagit fram ett riktigt avancerat system för inställningar och övervakning som kan fungera på lite olika sätt beroende på utrustning.

Med Unifi Network tillför Ubiquiti mycket kraftfulla verktyg för att styra och övervaka ett nätverk med mycket ingående statistik.
Med Unifi Network tillför Ubiquiti mycket kraftfulla verktyg för att styra och övervaka ett nätverk med mycket ingående statistik.

Med hjälp av ett tilläggsprogram och en webbläsare eller en app kan man se och ställa in enskild Unifi-utrustning i ett nätverk, eller ett helt Unifi-nätverk. Ett lite mer avancerat Unifi-nätverk ger också möjlighet att köra styr och övervakningssystemet direkt i nätverksenheterna, men det är inte nödvändigt. Krångligt? Jo, det är inte alldeles enkelt att begripa vad som sker var och hur det hela går till. Och bruksanvisningen handlar mer om att skruva och koppla än att konfigurera, men det finns förstås gott om guider online. Och ja, det är en hel vetenskap att sätta sig in i för att den oinvigde ska kunna använda systemets alla möjligheter och finesser fullt ut.

Men man kan få ett ganska väl fungerande Unifi-WiFi även utan att använda alla möjligheter och bara följa en enkel installationsguide. Och när man efterhand lär sig förstå lite mer av systemet, erbjuder det mycket god kontroll över nätverket och möjligheter att se hur varje enskild klient och enhet är uppkopplad och med vilken prestanda – aktuell och historisk.

Även Unifi-appen ger goda möjligheter att styra och övervaka ett nätverk.
Även Unifi-appen ger goda möjligheter att styra och övervaka ett nätverk.

Unifi AP i praktiken

Vi har testat att bygga ett eget UniFi-baserat WiFi med hjälp av två UniFi AP AC LR och fått dem att samarbeta med hjälp av UniFi:s webbaserade styrsystem UniFi Network. För den som vill gå ett steg längre och använda en UniFi-router med PoE rekommenderas UniFi Security Gateway, men det är ingen nödvändighet om du redan har en bra router i nätverket.

[AdsWithin]De två accesspunkterna behöver dock nätverkskabel med ström framdragen till den plats där de ska sitta och vi har experimenterat med lite olika placeringar för att få bästa möjliga täckning och prestanda där det är mest önskvärt.

Det är förstås inte alldeles enkelt att dra fram nätverkskabel till optimala WiFi-hot spot, men genom att testa med lösa kablar och använda strömförsörjningsinjektorn som skarv på nätverkskabeln blev det både enkelt och flexibelt att prova ut lämpliga platser. Därefter kan man välja var injektorn ska placeras och om den ens behövs beroende på hur nätverket ser ut i övrigt.

Resultatet då, blev det snabbare, stabilare och gav längre räckvidd? Svaret är definitivt ja på två av tre punkter.

När vi mäter prestandan genom att ta tiden för överföring av ett större filpaket lyckades vi femfaldiga prestandan i gynnsamma lägen jämfört med vårt tidigare WiFi. Se mätresultat i diagram här intill. Via mätningarna framgår det även att prestandan varierar ganska mycket mer än tidigare beroende på att räckvidden med hög prestanda blivit mindre. Upplevelsen är dock ganska annorlunda, för den höga prestandan är svår att dra full nytta av vid vanligt användande, det yttrar sig snarare i en känsla av jämnhög prestanda över ett större område än tidigare.

Som komplement till att mäta överföringshastigheter som åtminstone i teorin vida överstiger vad resten av nätverket klarar, har vi valt att göra detta test mer subjektivt och låtit familjen använda sig av de olika WiFi-näten utan att egentligen veta vad de använder. Och så här upplevde vi det:

Prestandan, det vill säga överföringskapaciteten uppåt är svår att ta på. Man märker snarare när det bromsar och går långsammare än normalt och då har samtliga testare enbart goda vitsord att ge:

”UniFi AP levererar jämn och bra prestanda över tid även med många samtidiga enheter.”

En stor del av prestandaökningen, jämfört med den tidigare och betydligt enklare WiFi-lösningen, består sannolikt i att UniFi-enheterna har kapacitet och förmåga att hantera ganska många fler samtidiga enheter utan att prestandan blir lidande.

Räckvidden är också något som förbättrats, men inte alls i samma omfattning eller vad man skulle kunna förvänta när två optimalt placerade WiFi-enheter ersätter en centralt placerad enhet. Visst blev täckningsområdet lite större och jämnare fördelat, men inte dubbelt så stort som man kanske kunnat hoppas på.

Störst skillnad mot tidigare är dock den stabilitet som UniFis AP ger. Det bara fungerar oavsett hur många som är anslutna och levererar i samma jämna ström utan hack eller tillfälliga nedgångar.

Betyg

Räckvidd: 6 (10)
Prestanda: 8 (10)
Stabilitet: 9 (10)
Förmåga att hantera många enheter: 9 (10)
Styrning och övervakning: 9 (10)
Slutbetyg: 41 (50)

Fakta Ubiquiti UniFi AP AC LR

Typ: Samarbetande accesspunkt för tvåbands WiFi – 2,4 GHz och 5 GHz
WiFi: 802.11ac
Maxkapacitet: 1 317 Mbit/s
Mått (per enhet): 176 x 176 x 43 mm
Vikt (per enhet): 240 g
Pris (per enhet): 1 200 kr

 

Netgear Orbi WiFi 6 Mesh System

Netgear har länge varit kända för att göra bra nätverksprylar som både är enkla att komma igång med och ger mycket för pengarna. Med Orbi WiFi 6 Mesh har Netgear tagit den absolut senaste och vassaste tekniken och gjort den så användarvänlig att vem som helst ska kunna komma igång med ett säkert och effektivt WiFi som dessutom hör till det allra snabbaste!

Netgear Orbi WiFi 6 Mesh System bestående av en router och en satellit kan leverera brutalt snabbt WiFi över två begränsade områden samtidigt som satelliten också försörjs via WiFi.
Netgear Orbi WiFi 6 Mesh System bestående av en router och en satellit kan leverera brutalt snabbt WiFi över två begränsade områden samtidigt som satelliten också försörjs via WiFi.

Koppla in enligt anvisningarna. Läs av det förinställda användarnamnet och lösenordet på etiketten. Klart! Fast kanske inte så användarvänligt och smart.

För att inte krångla till det allt för mycket uppmanas vi istället ladda hem Netgears Orbi-app (via länk eller QR-kod) för att även få möjlighet att göra egna anpassningar och inställningar som att namnge WiFi-nätet och ge det ett eget lösenord, men också för att hantera och övervaka WiFi-nätet, om vi vill.

Jodå, när det kommer till användarvänlighet är Netgear otvivelaktigt lättare att komma igång med än med Ubiquitis lösningar. Men låt oss backa tillbaka ett steg och se på några andra skillnader.

Orbi WiFi 6 Mesh i teorin

Orbi WiFi 6 Mesh är ett system som består av två enheter – en WiFi-router och en satellit-enhet. Routern är avsedd att anslutas direkt till en bredbandsförbindelse och ta hand om allt som krävs. Den kan även anslutas internt i ett trådat nätverk bakom en annan router men fungerar då som ett separat nätverk i nätverket.

Orbi-routern bjuder även på Ethernet-anslutningar och det har även satelliten som därmed kan trådförsörja enheter via WiFi.
Orbi-routern bjuder även på Ethernet-anslutningar och det har även satelliten som därmed kan trådförsörja enheter via WiFi.

Ansluten och igång levererar Orbi WiFi 6-routern ett WiFi-nät (802.11ax) med tre olika frekvensområden – 2,4 GHz, 5 GHz och 6 GHz – och en total överföringskapacitet på upp till 6 000 Mbit/s.

[AdsWithin]Orbi-routern fungerar egentligen som vilken WiFi-router som helst och ger dessutom möjlighet att använda WiFi 6 på 6 Ghz-bandet. Men det riktigt fina med Orbi WiFi 6 Mesh är att man även kan ansluta upp till tre ytterligare enheter som fungerar som accesspunkter, men som inte kräver nätverkskabel utan matas via WiFi. Det är dessa som kallas satelliter och det behövs därmed inga nätverkskablar där satelliterna placeras.

Tvärt om kan satelliterna även försörja andra enheter med trådade nätverksförbindelser via WiFi-nätet. För varje satellit är även en trådlös växel med fyra Ethernet-portar för trådade anslutningar.

Med en satellit ansluten till routern skapas en egen WiFi-kanal mellan router och satellit som ersätter nätverkskabeln mellan dem samtidigt som satelliten har gott om WiFi-kapacitet över att agera trådlös accesspunkt.

Orbis nätverkskarta är ganska knapphändig jämfört med Unifi Networks, men det är ju även en fråga om vad man behöver och vill veta.
Orbis nätverkskarta är ganska knapphändig jämfört med Unifi Networks, men det är ju även en fråga om vad man behöver och vill veta.

Med två eller tre satelliter ihopkopplade med routern på detta sätt kan enheterna även hjälpas åt att välja bästa möjliga WiFi-väg baserat på enheternas avstånd, belastning och räckvidd. Man kan alltså både förlänga räckvidden genom att låta satelliterna agera förmedlingspunkter på rad eller få ett mycket omfattande WiFi-nät på en begränsad yta där alla enheter kan nå varandra och optimera vägval baserat på övrig trafik. Det är detta som menas med Mesh-teknik.

I Orbi WiFi 6:s fall har Netgear dessutom hittat ett mycket smart sätt att kombinera olika WiFi-teknik. För även om få enheter idag klarar WiFi 6 kan ju router och satelliter använda sig av WiFi 6 för interna överföringar och då återstår ju hela den övriga kapaciteten på 2,4 och 5 GHz-banden till övriga WiFi-enheter.

Orbi WiFi 6 Mesh i praktiken

Med appen installerad får man steg för steg-anvisningar för att komma igång med Orbi-routern och sedan även Orbi-satelliten/erna. Och egentligen installerar de sig självt.

Efter att de är anslutna och uppkopplade med deras förinställda nätverksnamn får du möjlighet att ändra dessa uppgifter till egna val. Tillåter du det söker Orbi själv även efter och installerar egna uppdateringar och sköter sig sedan helt själv.

I Orbis app går det att se hur många och vilka enheter som är anslutna, men i övrigt ger appen inte speciellt mycket information om vad som sker i nätverket.
I Orbis app går det att se hur många och vilka enheter som är anslutna, men i övrigt ger appen inte speciellt mycket information om vad som sker i nätverket.

Ytterligare inställningar, gästnätverk där gäster bara kan komma åt internet utan att nå egna nätresurser som nätdiskar och datorer, ställs enkelt in med hjälp av appen liksom en del andra saker som säkerhetsskyddet – en tidsbegränsad fri version av Netgear Armor/Bitdefender som kostar extra efter prövotiden. Men sedan kan man inte göra så mycket mer, än att använda systemet.

Med Orbi följer även ett säkerhetssystem som övervakar WiFi-trafiken mot internet. Men det är bara tillfälligt. Efter en månad måste du betala för tjänsten om du vill fortsätta använda den.
Med Orbi följer även ett säkerhetssystem som övervakar WiFi-trafiken mot internet. Men det är bara tillfälligt. Efter en månad måste du betala för tjänsten om du vill fortsätta använda den.

När vi mäter prestandan med hjälp av filöverföring under tidtagning bekräftas Orbis höga kapacitet. Orbi är bitvis upp till tio gånger snabbare än vårt gamla system och klart snabbare än Unifis AP på alla mätplatser utom ett där samtliga har svårt att nå fram. Men vi kommer ändå inte i närheten av att utnyttja den fulla kapaciteten, helt enkelt för att andra enheter i nätverket inte är lika snabba.

Även familjens erfarenheter talar sitt tydliga språk. Prestandan är brutal och räckvidden imponerande, åtminstone så länge man inte är så många anslutna samtidigt. Men när allt fler enheter ansluts och kräver bandbredd kan det ibland kännas som att det blir små pauser eller avbrott i överföringen som sedan återupptas som om ingenting hänt.

”Orbi levererar bitvis brutal prestanda och ger imponerande räckvidd, men tar också mikropauser ibland.”

På det stora hela fungerar det dock mycket bra och det är lätt att vänja sig vid det snabba WiFi som Orbi ger i nästan hela huset. Men för att få till den där sista räckvidden, optimera eller se djupare in i systemet vad som påverkar, är appen ganska klen och ger inte så mycket svar. Fast lösningen för att nå full prestanda i hela huset är förstås enkel – köp en satellit till…

Betyg

Räckvidd: 9 (10)
Prestanda: 10 (10)
Stabilitet: 7 (10)
Förmåga att hantera många enheter: 8 (10)
Styrning och övervakning: 4 (10)
Slutbetyg: 37 (50)

Fakta Netgear Orbi WiFi 6 Mesh System

Typ: Meshande trebands WiFi-system – 2,4 GHz, 5 GHz och 6 GHz – bestående av en router och en satellit
WiFi: 802.11ax (WiFi 6)
Max kapacitet: 6 000 Mbit/s
Mått (per enhet): 254 x 190 x 71 mm
Vikt (per enhet): 2 400 g
Paketpris router och satellit: 9 500 kr

WiFi-prestanda har mätts med stora filöverföringar från en snabb NAS i det trådade nätverket. Orbi är genomgående snabbare än Unifi AP, men de är båda 6-7 gånger snabbare än referensen som i sig lovar upp till 600 Mbit/s i teorin. Som jämförelse kan även nämnas att samma filöverföringar via 1 Gbit/s Ethernet når upp till cirka 600 Mbit/s i praktiken.
WiFi-prestanda har mätts med stora filöverföringar från en snabb NAS i det trådade nätverket. Orbi är genomgående snabbare än Unifi AP, men de är båda 6-7 gånger snabbare än referensen som i sig lovar upp till 600 Mbit/s i teorin. Som jämförelse kan även nämnas att samma filöverföringar via 1 Gbit/s Ethernet når upp till cirka 600 Mbit/s i praktiken.

Slutsatser

Orbi Mesh och Unifi AP är två helt olika lösningar med ganska likartat resultat – mycket snabbt WiFi. Båda levererar bra täckning med hög prestanda och är relativt enkla att bygga ut för att utöka räckvidden. Men de har ganska olika syn på hur det ska gå till.

Om Unifi är det tekniskt mer krävande alternativet med större möjligheter att påverka, styra och ställa in är Orbi det lättanvända som varken kräver eller ger några större möjligheter att påverka. Men de lämpar sig antagligen också olika bra på olika ställen.

För egen del är i alla fall en sak klar. Den gamla centralt placerade routern med kapacitet på 600 Mbit/s i teorin och som bäst 70 Mbit/s i praktiken har gjort sitt och ska ersättas. Frågan är dock av vad?

I vårt hus med väggar av trä och redan framdragen nätverkskabel kan jag spara en hel del på att välja att ersätta med två eller tre Unifi AP. I en lägenhet med betongväggar vore det dock så mycket enklare att slippa nätverkskablar och använda ytterligare trådlösa satelliter för att utöka täckningen efter behov.

Vår referens i detta test – Asus RT-N18U – var en ganska avancerad och snabb WiFi-router på sin tid (2015) med en kapacitet på upp till 600 Mbit/s på 2,4 GHz-bandet och många smarta inbyggda funktioner som print- och filserver via USB och mer avancerad administration med möjlighet att välja om den skulle användas som router eller accesspunkt.
Vår referens i detta test – Asus RT-N18U – var en ganska avancerad och snabb WiFi-router på sin tid (2015) med en kapacitet på upp till 600 Mbit/s på 2,4 GHz-bandet och många smarta inbyggda funktioner som print- och filserver via USB och mer avancerad administration med möjlighet att välja om den skulle användas som router eller accesspunkt.

Fotnot: Denna artikel är även publicerad i Hemmabiotidningen nr 11, 2020.

Författare: Petter Hammarbäck

Petter Hammarbäck har testat produkter och skrivit recensioner i en mängd svenska specialtidningar och magazin som Hemmabiotidningen, Hifi & Musik, FOTO, Ljud & Bild, Din Teknik, DigitalStuff, Popular Science, DatorMagazine, MikroDatorn, Mobil, PC Hemma, PC+, PC Format, PC Extra, BIT, Allt om MC, MC Nytt, Du&Datorn, Lokaltidningen Alvesta, Proffset, Ratten, Sjätte Sinnet, effektiv kommunikation, Office magazine med flera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.