WiFi med mesh – för dig som vill ha full speta på nätet – överallt!

Stora eller små, två eller tre – meshande wifi kan göra underverk med det trådlösa nätverket, och det finns flera olika alternativ som är bra på lite olika saker.
Stora eller små, två eller tre – meshande wifi kan göra underverk med det trådlösa nätverket, och det finns flera olika alternativ som är bra på lite olika saker.

Har du för dålig wifi-prestanda i hemmabion, eller når den inte hela ditt smarta hem? För många med lite större hus eller mer utspridda boenden är wifi-täckning ett problem som nu kan ha fått en ny lösning!

Det hjälper inte alltid att sätta fler antenner på wifi-router. Visst, räckvidden kan bli lite längre och signalerna kan riktas mer eller mindre åt olika håll. Men skillnaderna är ändå blygsamma jämfört med vad meshande system klarar att prestera. Åtminstone i teorin.

Så vad är meshande system? Vad innebär det och vad klarar de att prestera?

Mesh innebär att samverka

På ren svenska betyder Mesh att maska, nätverka, gripa in i varandra eller samverka. I detta sammanhang innebär det att använda flera wifi-routrar tillsammans, att låta dem samarbeta i ett större system. Både för att de tillsammans ska agera som ett enda, gemensamt wifi-nät med bättre täckning över ett större område, men också för att ge högsta möjliga prestanda.

Principen för ett meshande nätverk är att jobba internt med en snabb överföring mellan enheterna och externt med andra överföringar så att de inte påverkar varandra. Principskiss från Linksys Velop.
Principen för ett meshande nätverk är att jobba internt med en snabb överföring mellan enheterna och externt med andra överföringar så att de inte påverkar varandra. Principskiss från Linksys Velop.

Hur det går till? Principen för ett mesh-nätverk är att enheterna hjälps åt genom att förmedla signalerna vidare till de som är längre bort.

I praktiken handlar det om att använda flera olika wifi-kanaler parallellt så att de samverkande routrarnas trafik emellan varandra inte påverkar bandbredden som routern ska leverera till dig. Det vill säga att använda en snabb kanal mellan routrarna och andra kanaler mellan routrar och dess anslutna enheter. Ja och så förstås en nätverkskabel för att ansluta den första routern till nätverket.

Även om principen förefaller enkel är tekniken bakom desto mer avancerad och de tre system vi testar här har valt lite olika sätt att arbeta. Vilken som lyckas bäst? Tja, vi skulle kunna grotta ner oss i och analysera teorierna bakom det hela, men det enklaste sättet är väl att testa i praktiken.

Så har vi testat

Vi har installerat tre olika meshande wifi-system och mätt dess prestanda på sju olika mätplatser i en fastighet med tre olika byggnader. Fem mätpunkter i huvudbyggnaden och en mätning var i de två friliggande byggnaderna på 25 respektive 50 meters avstånd från huvudbyggnaden.

[AdsWithin]Vi har mätt prestandan genom att göra stora filöverföringar för att efterlikna snabb strömning så mycket som möjligt. Det innebär att våra siffor inte når de höga värden man skulle kunna få fram med andra mer testoptimerade mätningar. Vår tanke är att få fram mer rättvisande värden som är mer lika verkliga förhållanden och vi har därför använt oss av filöverföringar med riktigt stora filsamlingar och filer – filmfiler.

Vi har även jämfört med ett vanligt wifi-nät samt med direkt kabelanslutning där så medges.

Och det kan vi säga direkt:
Mesh-tekniken ger stora fördelar när det gäller prestanda och räckvidd!

Men det finns också skillnader mellan de olika systemen.

Linksys Velop

Linksys Velop är ganska diskreta och gör sig riktigt bra i möblerade rum. Det enda som lyser är en svag diod i toppen.
Linksys Velop är ganska diskreta och gör sig riktigt bra i möblerade rum. Det enda som lyser är en svag diod i toppen.

Linksys Velop AC2200 är ett paket bestående av tre likadana meshande routrar som är tänkt att placeras ut på olika ställen för att få bästa möjliga wifi-täckning med högsta möjliga prestanda. Systemet går även att använda med två eller fler än tre enheter.

Installationen är enkel. Ladda ner Linksys app för att sätta igång och följ instruktionerna i appen. Det är egentligen hela innehållet i den pappersbaserade snabbguiden som följer med.

Med appen installerad är det enkelt att följa anvisningarna på svenska och koppla in enhet efter enhet. Den första med nätverkskabel, efterföljande trådlöst. Appen ger även vissa tips om lämpliga placeringar och sköter alla inställningar som krävs. Allt du behöver göra är att välja nätverksnamn (SSID) och nätverkslösenord.

Installation och igångsättning med hjälp av Velop-appen som även ger tips och råd på placeringar.
Installation och igångsättning med hjälp av Velop-appen som även ger tips och råd på placeringar.

I teorin är det svårt att tänka sig en enklare lösning, men i praktiken stötte vi på problem ganska omgående. Vi hade helt enkelt överskattat systemets räckvidd och placerat noderna för långt ifrån varandra för att lyckas med installationen.

Efter att ha flyttat samman dem närmare varandra lyckades vi dock komma igenom installationen och kunde därefter flytta isär dem och utöka täckningsområdet med hjälp av dess meshande teknik.

Prestanda och räckvidd

För att mäta prestanda använder vi oss av olika filpaket som hämtas från en snabb nätdisk under tidtagning. Redan från start imponerar prestandan stort med uppmätta 333 Mbit/s. Men då befinner vi oss på några meters avstånd med fri sikt där det snabba 5 GHz-bandet gör sig som bäst.

[AdsWithin]På lite längre avstånd med väggar och hinder i vägen sjunker prestandan, men det handlar fortfarande om cirka 100 Mbit/s och när vi testar i friliggande byggnader på 25 respektive 50 meters avstånd når vi fortfarande upp till 50 Mbit/s! Det är mycket imponerande med tanke på att husets befintliga Wifi inte ens når 25 meter bort.

En möjlig svaghet i systemet är att det bör vara ganska tätt mellan noderna för att de ska ge bästa möjliga prestanda. Då de kommunicerar internt på ett 5 GHz-band och externt på ett annat 5 GHz och ett 2,4 GHz är det ju den interna kommunikationen som sätter maxgränsen för hur snabba noderna längre bort kan vara, men också hur långt ifrån varandra de kan stå. Med 10 meter mellan noderna når vi bara över 150 Mbit/s nära den kabelanslutna enheten. Med ett kortare avstånd går det att nå betydlig mycket högre prestanda även via meshande noder, men det blir ju då lite en fråga om lång räckvidd eller hög kapacitet.

Linksys Velop har alla anslutningar i botten på tornen.
Linksys Velop har alla anslutningar i botten på tornen.

Fler möjligheter

Ett tips efter installationen är därför att optimera systemet efter dina förutsättningar. Du kan vinna både prestanda och täckningsområde genom att ändra placeringar och avstånd mellan noderna. Du kan även få god hjälp av appen som inte bara sköter installationen utan även fungerar som en administrationsdel för det trådlösa mesh-nätverket och ger dig möjlighet att öppna ett gästnätverk, ha föräldrakontroll och mäta prestanda i systemets olika delar.

Plus

 • Enkelt att komma igång
 • Bra prestanda
 • Mycket bra räckvidd
 • Goda möjligheter till egna inställningar

Minus

 • Kan kräva anpassad placering för bästa prestanda

Fakta Linksys Velop

Linksys Velop är ganska diskreta och gör sig riktigt bra i möblerade rum. Det enda som lyser är en svag diod i toppen.
Linksys Velop är ganska diskreta och gör sig riktigt bra i möblerade rum. Det enda som lyser är en svag diod i toppen.

Wifi-teknik: tripple band, 802.11a/b/g/n/ac
Frekvensband: 2x 5 GHz, 1x 2,4 GHz
Anslutningar: 2x Gbit/s Ethernet
WPS-knappar: Individuell på varje enhet
Trådlös säkerhet: Wpa, wpa2, wps
Gästnätverk: ja
Användargränssnitt: app
Mått (per enhet): 185 x 78 x 78 mm
Pris paket med 3 enheter: 6 800 kronor
Mer info: Linksys om Velop

Netgear Orbi

Netgear Orbi är ganska stora och passerar inte lika obemärkta i ett vardagsrum, men det är bara router-enheten som är blå på ovansidan, klienten är vit och lyser svagt vitt om toppen när den är igång. Storleken ger dock möjlighet till rejäla antenner och det visar sig att Orbi gör jobbet lika bra med bara två enheter som de andra gör med tre.
Netgear Orbi är ganska stora och passerar inte lika obemärkta i ett vardagsrum, men det är bara router-enheten som är blå på ovansidan, klienten är vit och lyser svagt vitt om toppen när den är igång. Storleken ger dock möjlighet till rejäla antenner och det visar sig att Orbi gör jobbet lika bra med bara två enheter som de andra gör med tre.

Netgears Orbi levererades till oss i paket om två enheter. Det finns dock ingen begränsning som säger att det inte går att ansluta fler noder eller satelliter som Netgear kallar de meshande enheterna. Men vi har testat med två enheter, dels för att Netgear menar att det räcker långt och dels för att kunna dra fler slutsatser av meshande system.

De två Orbi-enheterna är uppmärkta och till viss del förkonfigurerade redan från början. Den korta snabbstartsguiden handlar egentligen bara om att ansluta enheterna i rätt ordning och kolla på led-ljusets färg för att kontakten mellan dem ska vara den rätta. Vill du inte göra ytterligare ändringar utan använda det föreslagna nätverksnamnet och lösenordet så behöver du egentligen inte göra mer än att ansluta och använda det nya meshande wifi-nätet.

Orbi är väl förinställd från början och det är egentligen bara om du vill ändra något som du behöver gå in i administrationsinställningarna där du även kan hämta och uppgradera till senaste programvara.
Orbi är väl förinställd från början och det är egentligen bara om du vill ändra något som du behöver gå in i administrationsinställningarna där du även kan hämta och uppgradera till senaste programvara.

Rekommendationen är dock att ansluta via webbläsare och där gå igenom en ytterligare konfigurationsfas som också är automatiserad i hög grad, men där du även kan välja egna namn och lösenord. I denna procedur söks och installeras även de senaste uppdateringarna och i vårt fall erbjöds uppdateringar från version 1.3 till 1.8. Så det kan nog vara att rekommendera.

Efter installationen fick vi dock problem med att Orbis router-enhet ville vara router för hela nätverket vilket inte riktigt gillades av den befintliga routern. Ett enkelt sätt att ta sig förbi detta är att använda någon av Orbis övriga Gbit/s Ethernet-anslutningar istället för WAN/Internet-kontakten, men då tappar man istället möjligheten att logga in på enheten med webbläsare och ändra inställningarna.

Prestanda och räckvidd

Redan från början stod de två Orbi-noderna längre ifrån varandra än vad Linksys Velop-enheter gjorde då vi fick flytta dem närmare varandra för att komma igenom installationen. Men i Orbis fall var det inga problem, och det visar sig egentligen på samtliga mätställen. Trots enbart två enheter ligger Netgears Orbis prestanda i topp.

Räknar man samman snittvärdena ger Orbi genomgående högre prestanda! Och det sker dessutom inte på bekostnad av räckvidden. Även i våra två friliggande byggnader ger Orbi överraskande god prestanda, men i den bortre byggnaden klarar den inte riktigt att nå upp till vad Linksys Velop klarade.

På baksidan återfinns fyra 1 Gbit/s Ethernet-anslutningar varav tre kan användas för att ansluta trådbaserad utrustning och den fjärde för att ansluta huvudstationen till nätet. Klientstationen har dock fyra lediga Gbit/s-portar och usb 2.0.
På baksidan återfinns fyra 1 Gbit/s Ethernet-anslutningar varav tre kan användas för att ansluta trådbaserad utrustning och den fjärde för att ansluta huvudstationen till nätet. Klientstationen har dock fyra lediga Gbit/s-portar och usb 2.0.

Fler möjligheter

Lätt att komma igång med och imponerande prestanda direkt ur kartong. Det finns inte så stor anledning att finjustera Orbi eftersom funktionen är bra redan från början. Men det är klart, vill du även upprätta gästnätverk, ha föräldrakontroll och möjlighet att själv styra över trafiken i det trådlösa nätverket är Orbis möjligheter begränsade.

Plus

 • Enkelt att komma igång
 • Väl förinställt
 • Mycket bra prestanda
 • Oväntat bra räckvidd

Minus

 • Få möjligheter till egna inställningar

Fakta Netgear Orbi

Netgear Orbi är ganska stora och passerar inte lika obemärkta i ett vardagsrum, men det är bara router-enheten som är blå på ovansidan, klienten är vit och lyser svagt vitt om toppen när den är igång. Storleken ger dock möjlighet till rejäla antenner och det visar sig att Orbi gör jobbet lika bra med bara två enheter som de andra gör med tre.
Netgear Orbi är ganska stora och passerar inte lika obemärkta i ett vardagsrum, men det är bara router-enheten som är blå på ovansidan, klienten är vit och lyser svagt vitt om toppen när den är igång. Storleken ger dock möjlighet till rejäla antenner och det visar sig att Orbi gör jobbet lika bra med bara två enheter som de andra gör med tre.

Wifi-teknik: tripple band, 802.11a/b/g/n/ac
Frekvensband: 2x 5 GHz, 1x 2,4 GHz
Anslutningar: 4x Gbit/s Ethernet, usb 2.0
WPS-knappar: Individuell på varje enhet
Trådlös säkerhet: Wpa, wpa2, wps
Gästnätverk: nej
Användargränssnitt: Webb, app, program
Mått (per enhet): 170 x 79 x 226 mm
Pris paket med 2 enheter: 4 800 kronor
Mer info: Netgear om Orbi 

Strong Range Extender 1600

Ett starkt alternativ som dessutom är betydligt billigare, och samtidigt kan användas på flera olika sätt – var för sig eller tillsammans.
Ett starkt alternativ som dessutom är betydligt billigare, och samtidigt kan användas på flera olika sätt – var för sig eller tillsammans.

Strongs meshande wifi-paket skiljer sig en del från de två övriga. Det här är inte routrar som kan upprätta ett eget nätverk, utan range extenders, alltså räckviddsförlängare, som förlitar sig på ett befintligt nätverk. De kopplas dock in på samma sätt som de två andra. En nod ansluts till nätverket via nätverkskabel, de två andra trådlöst.

Fördelen med en range extender är att den även kan anslutas trådlöst till ett trådlöst nätverk och därifrån sprida nätverket vidare – trådlöst och trådat. Och med två eller fler räckviddsförlängare går det även att öka räckvidden radikalt åt flera håll, eller i steg till en avlägsen plats.

Installationsproceduren blir därmed också lite annorlunda då våra tre testenheter kan användas på lite olika sätt. Med den första enheten ansluten är det dock enkelt att koppla på flera med hjälp av WPS-knappen så att de ansluter trådlöst som räckviddsförlängare till den första, eller till den andra. Detta blir då även ett val du kan göra om du vill prioritera räckvidd eller hastighet.

Det krävs ingen app för att installera Strong som ett meshande Wifi-nät, det gör du bara genom att koppla ihop enheterna i rätt ordning via dess WPS-knappar. Strong är dock den som bjuder på flest inbyggda funktioner, som här, medieenhet med delad usb-lagring, eller ljuduppspelande Airplay-enhet.
Det krävs ingen app för att installera Strong som ett meshande Wifi-nät, det gör du bara genom att koppla ihop enheterna i rätt ordning via dess WPS-knappar. Strong är dock den som bjuder på flest inbyggda funktioner, som här, medieenhet med delad usb-lagring, eller ljuduppspelande Airplay-enhet.

Prestanda och räckvidd

En annan skillnad med Strongs Range Extender 1600 är att den använder två wifi-band – 5 GHz för kommunikation mellan enheterna och utåt samt 2,4 GHz för ytterligare trådlöst anslutna enheter. Frågan blir därför om det påverkar prestandan då de andra två har dubbla 5 GHz-band? Men nej, när vi mäter prestandan är det tvärt om Strong som presterar bäst när förhållandena är som godast och på lite längre avstånd är det heller ingen avgörande skillnad mellan Strong och de två andra.

[AdsWithin]När det gäller räckvidd är det naturligtvis starkt beroende på optimering av placeringar. För jämförelsens skull har vi använt samma placeringar för Strongs som för Linksys Velop som också kom med tre enheter. Netgears Orbi fick sin station nummer två placerad mitt emellan de andras andra och tredje.

Med hänsyn taget till detta står det dock klart att det är Strong som drar det kortaste strået när det gäller räckvidden till friliggande byggnader på lite längre avstånd. Redan i den närmaste byggnaden var prestandan begränsad och i den mer avlägset belägna byggnaden klarade vår testdator inte att hålla kvar kontakten med Strong-nätverket.

En möjlig förklaring är att Strongs enheter är betydligt mycket mindre än Linksys och Netgears och därför inte har lika stor plats för interna antenner.

Fler möjligheter

Två Gbit/s Ethernet, usb 3.0 och en audio-kontakt på varje enhet ger stor flexibilitet och många möjligheter.
Två Gbit/s Ethernet, usb 3.0 och en audio-kontakt på varje enhet ger stor flexibilitet och många möjligheter.

Inställningsmöjligheterna är starkt begränsade med Strongs Range Extenter även om man kan logga in på enheterna med webbläsare och ändra saker som nätverksnamn och lösenord där. Men det finns andra möjligheter förberedda som inte kräver några inställningar, som till exempel Airplay-uppspelning, usb-lagring och skrivardelning.

På varje enhet finns, förutom två 1 Gbit/s Ethernet, en usb och en analog ljudanslutning som kan användas för att ansluta lagringsenheter, dela usb-skrivare och koppla in ett par stereohögtalare. Och vips har du en extra Airplay-enhet som kan spela upp musik via Strongs meshande wifi-nätverk!

Plus

 • Mycket enkelt att komma igång
 • Väl förinställt och användbart direkt
 • Jämna och mycket bra prestanda på kort avstånd
 • Stöd för usb-anslutna enheter
 • Airplay-stöd

Minus

 • Få möjligheter till egna inställningar
 • Något begränsad räckvidd

Fakta Strong Range Extender

Ett starkt alternativ som dessutom är betydligt billigare, och samtidigt kan användas på flera olika sätt – var för sig eller tillsammans.
Ett starkt alternativ som dessutom är betydligt billigare, och samtidigt kan användas på flera olika sätt – var för sig eller tillsammans.

Wifi-teknik: dual band, 802.11a/b/g/n/ac
Frekvensband: 1x 5 GHz, 1x 2,4 GHz
Anslutningar: 2x Gbit/s Ethernet, usb 3.0, 3,5 mm audio out
WPS-knappar: Individuell på varje enhet
Trådlös säkerhet: Wpa, wpa2, wps
Gästnätverk: nej
Användargränssnitt: webb
Mått (per enhet): 109 x 100 x 40 mm
Pris paket med 3 enheter: 3 500 kronor
Mer info: Strong om Range Extender 

Jämfört med kabel och wifi-extenders

Dessa meshande wifi-system har visat sig vara överraskande bra på att ge hög prestanda och framförallt längre räckvidd, men också möjlighet att optimera för det ena eller det andra. Det finns förstås betydande skillnader mellan de tre testade systemen, men när man jämför med en separat wifi-router är alla tre rejält överlägsna den separata. Men de visar också att prestandan är starkt beroende av avståndet.

Här är våra uppmätta värden, mätstation för mätstation, enhet för enhet och i jämförelse med en normal wifi-router samt en Ethernet-kabel. För att strömma hd-film från exempelvis Netflix rekommenderas 5 Mbit/s och 25 Mbit/s för Ultra HD. En Blu-ray-film som strömmas behöver en kontinuerlig överföringskapacitet på åtminstone 50 Mbit/s.
Här är våra uppmätta värden, mätstation för mätstation, enhet för enhet och i jämförelse med en normal wifi-router samt en Ethernet-kabel. För att strömma hd-film från exempelvis Netflix rekommenderas 5 Mbit/s och 25 Mbit/s för Ultra HD. En Blu-ray-film som strömmas behöver en kontinuerlig överföringskapacitet på åtminstone 50 Mbit/s.

Vi har mätt prestandan på sju olika mätpunkter varav två i intilliggande byggnader på 25 respektive 50 meters avstånd. Byggnader dit husets befintliga wifi inte når överhuvudtaget men som de tre meshande faktiskt når och i två av tre fall även kan ge oväntat bra prestanda.

Tittar man på alla uppmätta hastigheter och räknar ut ett medelvärde är det Netgear Orbi som tar hem prispotten, och det enbart med två Orbi-stationer. Även räckvidden imponerar stort för Orbi och Velop. Fullt acceptabel wifi i en byggnad 50 meter bort!
Tittar man på alla uppmätta hastigheter och räknar ut ett medelvärde är det Netgear Orbi som tar hem prispotten, och det enbart med två Orbi-stationer. Även räckvidden imponerar stort för Orbi och Velop. Fullt acceptabel wifi i en byggnad 50 meter bort!

Slutsatser

Snabb och säker tillgång till internet och nätverk är vital för hemmabion, men också för det smarta hemmet där snabbheten kanske inte är lika viktig som pålitlighet och räckvidd. Absolut snabbast, tryggast och bäst räckvidd får du naturligtvis fortfarande med en Gbit/s-kabel som kan vara hundratals meter lång utan att tappa prestanda. Men det blir lätt ganska opraktiskt.

Med ett meshande wifi-nätverk går det nu att få betydligt snabbare och större trådlös åtkomst än med tidigare teknik, och det kan många gånger vara det som skiljer täckning i hela huset och tillräcklig prestanda för att titta på strömmande hd-underhållning parallellt med annan trådlös trafik i hemmet.

Trådanslut enheter trådlöst

Vitsen med att ha fler Ethernet-anslutningar på de meshande routrarna kanske inte framgår av detta test.

Dessa är dock användbara för att ansluta andra nätverksenheter via kabel som på så sätt kan få viss trådlös frihet och placeras på ställen de annars inte skulle klara.

Och via kabeln går det ju även att använda de meshande routrarnas fulla interna prestanda!

 

Författare: Petter Hammarbäck

Petter Hammarbäck har testat produkter och skrivit recensioner i en mängd svenska specialtidningar och magazin som Hemmabiotidningen, Hifi & Musik, FOTO, Ljud & Bild, Din Teknik, DigitalStuff, Popular Science, DatorMagazine, MikroDatorn, Mobil, PC Hemma, PC+, PC Format, PC Extra, BIT, Allt om MC, MC Nytt, Du&Datorn, Lokaltidningen Alvesta, Proffset, Ratten, Sjätte Sinnet, effektiv kommunikation, Office magazine med flera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.