En alkomätare som AlcoSense pro visar din egna, verkliga promillehalt

Hur lång tid tar det egentligen innan man får köra efter att ha druckit alkohol? För egen del har jag länge undrat över om de siffror som vanligtvis används är friserade för att ha god marginal. Och nog verkar marginalerna vara väl tilltagna när man mäter och jämför…

Enligt Systembolagets guide om alkoholförbränning förbränner de flesta 1,5-2 cl 40 % sprit per timme och därmed tar det 2 – 2,5 timmar att förbränna en 33 cl starköl på 5 % och 11 – 12 timmar att förbränna en flaska vin med 13 % alkoholinnehåll.

Systembolagets guide om alkoholförbränning.
Systembolagets guide om alkoholförbränning. (Klicka för att se bildkällan i sitt sammanhang.)

Detta är förstås en utmärkt guide som är enkel att förstå och kan användas av de flesta för att beräkna när de får köra igen efter att ha druckit alkohol. Men om man hårdrar det åt andra hållet och ser på resultatet av en blöt utekväll kan resultatet bli lite i överkant:

Efter fyra stora stark i bastun (12 – 16 timmar), en halv flaska vin till maten (5,5 – 6 timmar) och några drinkar på det (12 cl sprit a 6 – 7,5 timmar), är vi plötsligt uppe i 23,5 – 29,5 timmar för att bli av med allt. Och det känns nog i överkant för de flesta som upplevt en sådan utekväll.

”Avsikten med denna artikel är inte att hitta genvägar för att töja på marginalerna eller att förhärliga och underlätta alkoholförtäring, utan att visa att det är en mer komplex fråga än vad som vanligtvis görs gällande.”

Nästa fråga som infinner sig är när man ska starta nedräkningen. En del hävdar att man ska börja räkna från att den sista alkoholen intagits, men nog borde väl förbränningen sätta igång redan när man inmundigat den första eller andra ölen?

Vad innebär nykter för att få köra?

En annan fråga är vad som är slutmålet – att bli nykter med 0,00 promille i blodet eller att nå ner under den lagstadgade gränsen? Och så förstås vilken lagstadgad gräns i så fall?

Fram till 1990 hade Sverige en nedre gräns på 0,5 promille, men sedan 1990 är gränsen för rattfylleri 0,2 promille. Ute i Europa varierar det också. Armenien, Rumänien, Slovakien och Ukraina har 0,0 promille som nedre gräns medan Danmark, Finland, Tyskland och Frankrike har 0,5 promille och Storbritannien 0,8 promille som undre gräns.

En tumregel på tvärs med en annan

En annan tumregel som vi hittar hos Systembolaget (se bild nedan och källhänvisningar i slutet) är att man förbränner 0,1 gram alkohol per kilo kroppsvikt och timme.

Systembolagets tumregel för alkoholförbränning.
Systembolagets tumregel för alkoholförbränning. (Klicka för att se bildkällan i sitt sammanhang.)

Mängden ren alkohol i exemplet ovan (den blöta utekvällen) är 20 cl och skulle väga 196 gram om alkohol vägde som vatten, men volymvikten för 1 liter ren alkohol är 0,789 kg, så det handlar därför om 196 * 0,789 = 155 gram ren alkohol. Med en kroppsvikt på 80 kg skulle det då ta 19 timmar att förbränna hela utekvällen enligt ovanstående tumregel.

För att de 29,5 timmarna som räknades fram med den första guiden ovan ska överensstämma med den andra tumregeln får man använda en kroppsvikt på 52,5 kg.

Krångligt värre med allt för förenklande tumregler

För den som tar en öl eller ett glas vin till maten fungerar ju tumreglerna bra, men när alkoholmängderna ökar blir kanske tumreglerna lite för generaliserande. Så hur ligger det egentligen till? Svaret är som så många gånger där enkla frågor har komplexa svar – det beror på.

Det verkar vara ganska individuellt hur lång tid det tar att bli av med förtärd alkohol, och det enda sättet att faktiskt veta är ju att mäta på sig själv.

Här är ett test där vi fått låna en alkomätare från AlcoSense som vi använder för att experimentera med promillehalter och förbränningstider.

Tänk dock på att de mätvärden som presenteras här endast gäller testpersonen! Även för testpersonen visade sig resultaten skilja en del, exempelvis med olika mycket mat i magen.

AlcoSense Pro

AlcoSense Pro är en smart alkoholmätare med databas för europeiska, amerikanska och australiska lagstadgade promillegränser.
AlcoSense Pro är en smart alkoholmätare med databas för europeiska, amerikanska och australiensiska lagstadgade promillegränser.

AlcoSense Pro är en alkomätare med elektrokemisk bränslecellsteknik, det vill säga av samma typ som polisen använder. Mätaren har en noggrannhet på 0,1 promille uppåt och 0,0 promille nedåt. Men det finns förstås inga garantier för att polisens mätare kommer att ge exakt samma värden.

När man startar AlcoSense mätare första gången får man ange tid, datum och land. Det är dels en språkinställning för att få apparaten att prata svenska, men alkomätaren har även förprogrammerade promillegränser så när du väljer Sverige används de svenska gränserna på 0,2 och 1,0 promille.

Mätaren levereras med batterier och fem blåsmunstycken som är enkla att byta och lätt kan diskas rena. Och när det kommer till användande kan inte ens ett fyllo tycka att den är svår att använda. Starta, montera blåsrör och blås.

AlcoSense Pro är självförklarande enkel att använda.
AlcoSense Pro är självförklarande enkel att använda.

Medan man blåser visas färgade stapeldiagram både för blåshastighet och längd. När du blåst klart processar maskinen resultatet och redan här kan man ana resultatet. Ett 0,0-resultat kommer nästan direkt medan alkoholutslag tar ett tiotal sekunder att räkna fram.

Det finns dock en varning – blås inte direkt efter alkoholförtäring! Upp till 10 minuter efter förtäring kan utandningsluften innehålla betydligt starkare ångor och dessa kan skada sensorn.

Ett rättvisande mätvärde ges enligt instruktionerna först 30 minuter efter förtäring och helst ska man vänta upp till 90 minuter då det kan ta tid för alkoholen att nå ut i blodomloppet. Detta kanske även kan förklara det låga mätvärdet 30 minuter efter ett glas vin på 13 % – 0,00 promille.

AlcoSense Pro visar resultatet av en blåsning med promillehalt, symboler och beräknad tillnyktringstid. Även bakgrundsfärgen skvallrar om resultatet gör det lämpligt att köra eller ej.
AlcoSense Pro visar resultatet av en blåsning med promillehalt, symboler och beräknad tillnyktringstid. Även bakgrundsfärgen skvallrar om resultatet gör det lämpligt att köra eller ej.

30 minuter efter två starköl når testpersonen 0,41 promille och då anger alkosensorn även att det tar 3 timmar och 48 minuter för alkoholen går ur.

Just denna siffra är dock en grov uppskattning då mätaren varken vet kön, vikt eller ålder på testpersonen. Det står även i handboken att tiden är framräknad med internationellt accepterade beräkningsgrunder och enbart avsedd som en generell guide.

I praktiken tar det för testpersonen, enligt mätvärdena, 2 timmar att nå 0,2 promille och få köra medan nykterhet (0,00 promille) uppnås 3 timmar efter intaget av 66 cl starköl. Se den orangea kurvan nedan:

Testpersonens mätvärden i 30-minuters intervall efter olika intag.
Testpersonens mätvärden i 30-minuters intervall efter olika intag. (Klicka för större bild.)

Bör kalibreras årligen

AlcoSense Pro drivs med tre AAA-batterier.
AlcoSense Pro drivs med tre AAA-batterier.

AlcoSense Pro har ganska många fler möjligheter än det som nämnts ovan, men också en viktig sak att tänka på.

För att behålla sin höga noggrannhet behöver den kalibreras och det är även en av anledningarna till att man behöver ange datum och tid vid första starten. Det är den tiden som håller reda på när det är dags för kalibrering.

I praktiken handlar kalibreringen om att skicka in mätaren till tillverkaren eller en återförsäljare med möjlighet att kalibrera och detta bör göras årligen.

Smartare än vad som syns utanpå

AlcoSense Pro är inte bara enkel att använda och förstå, den kan även ställas in på en mängd olika sätt.

Bild från Nöjesmassakern: Tänk på pocenten, Helge! Bildkälla: SVT Öppet arkiv
Bild från Nöjesmassakern: Tänk på pocenten, Helge! Bildkälla: SVT Öppet arkiv.

Upp till 128 tidigare mätningar lagras med promillehalt och tid för mättillfället så det går fint att bläddra tillbaka och läsa av tidigare mätningar och på så sätt lära känna sin egen förbränningskurva.

Det följer även en usb-kabel som gör det möjligt att ansluta den till en dator för att uppdatera programvara och databaser om till exempel lagar och regler skulle ändras.

Åker du utomlands och vill anpassa den efter ett annat lands regler är det enkelt att bara välja aktuellt land så ändras beräkningarna efter det landets lagar och förutsättningar. Kommer du till ett lands som inte finns med går det även att själv lägga in anpassade parametrar för att få till ”rätt” beräkningsgrund.

Systembolaget om alkoholförgiftning.
Systembolaget om alkoholförgiftning. (Klicka för att se bildkällan i sitt sammanhang.)

Här inträffar dock nästa komplicerande faktor – omräkningen mellan alkoholhalt i utandningsluft (BrAC – Breath Alcohol Concentrations) och alkoholhalt i blodet (BAC – Blood Alcohol Concentrations).

Mätaren mäter alkoholhalt i utandningsluften – BrAC – medan den lagstadgade promillegränsen avser mängden alkohol i blodet – BAC –­ som alltså kräver blodprov för att avgöra.

Omräkningen för att översätta utandningsluftens alkoholhalt till nivån i blodet är dock ganska enkel – 0,25 mg/l alkohol i utandningsluften motsvarar 0,50 promille i blodet, åtminstone i Sverige. Problemet är att omräkningstalet kan skilja mellan olika länder.

I exempelvis Skottland använder man ett annat omräkningstal där 0,25 mg/l alkohol i utandningsluften motsvarar 0,575 promille i blodet.

Slutsatser

Att försöka beräkna alkoholhalten i blodet efter konsumtion på ett korrekt sätt är inte enkelt. Ska man dessutom ta hänsyn till om man får köra bil eller ej blir det ännu mer komplicerat. Lägg till detta olika länders lagar och regler och individuella skillnader beroende på kön, vikt och ålder så blir ekvationen snabbt allt för komplicerad för att enkelt låta sig räknas ut.

Då är tumregler med goda säkerhetsmarginaler bra att ha, men även dessa kan bli missvisande. Så för den som verkligen vill veta finns det bara ett sätt att ta reda på vad som gäller för just dig. Gör som polisen – mät med en riktig alkomätare.

Fakta AlcoSense Pro

AlcoSense Pro visar resultatet av en blåsning med promillehalt, symboler och beräknad tillnyktringstid. Även bakgrundsfärgen skvallrar om resultatet gör det lämpligt att köra eller ej.

AlcoSense Sense Pro är en smart alkoholmätare med databas för europeiska, amerikanska och australiensiska lagstadgade promillegränser.

Bildskärm: 48 mm färg TFT-LCD
Sensortyp: 121 mm² Fuel Cell
Mätområde: 0,0 – 4,0 ‰ BAC
Noggrannhet: + 0.1 ‰ BAC, – 0.00 ‰ BAC
Mätningsminne: 128 mätningar med promillehalt och tid
Mått: 107 x 55 x 29 mm
Vikt: 147 gram (inkl 3 AAA-batterier)
Garanti: 12 månader
Kalibrering: efter 12 månader
Pris kalibrering: 400 kr
Pris: 2 499 kr
Mer info: AlcoSense

Källor till mer information:

Systembolaget om alkoholförbränning

Polisen om promillegränser och rattfylleri i Sverige

Frakt Transport om olika alkoholgränser i Europa

Systembolaget om alkoholförgiftning

Fotnot: Detta är en sponsrad artikel. Det innebär att sponsorn fått möjlighet att påverka valet av produkter att testa, men inte resultatet av testet eller artikelns slutsatser och redaktionella innehåll.

Författare: Petter Hammarbäck

Petter Hammarbäck har testat produkter och skrivit recensioner i en mängd svenska specialtidningar och magazin som Hemmabiotidningen, Hifi & Musik, FOTO, Ljud & Bild, Din Teknik, DigitalStuff, Popular Science, DatorMagazine, MikroDatorn, Mobil, PC Hemma, PC+, PC Format, PC Extra, BIT, Allt om MC, MC Nytt, Du&Datorn, Lokaltidningen Alvesta, Proffset, Ratten, Sjätte Sinnet, effektiv kommunikation, Office magazine med flera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.